هاست دانلود پرسرعت ایران

Plan-10GB


 
5,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-30GB


 
15,000 تومان
ماهانه

30 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-50GB


 
25,000 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-100GB


 
50,000 تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-300GB


 
110,000 تومان
ماهانه

300 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-500GB


 
150,000 تومان
ماهانه

500 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-800GB


 
190,000 تومان
ماهانه

800 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin


Plan-1000GB


 
230,000 تومان
ماهانه

1000 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
حساب FTP نامحدود
موقعیت سرور ایران
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل DirectAdmin